Terms and Conditions

HomeTerms and Conditions

ALGEMENE BEPALINGEN

– De website werkt op de volgende adressen: www.sklepkomputerowy.nl, www.naprawalaptopow.nl, www.pc-enter.nl, www.serwiskomputerow.nl, www.bestandenkwijt.nl wordt gerund PC ENTER Service gevestigd in Helmond op Heistraat 56. Ingeschreven in het Nationaal Handelsregister (KVK) onder nummer: 58747915

Gebruik van de websites is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische eisen:

● Internet Explorer versie 9 of hoger met ActiveX, JavaScript en cookies ingeschakeld,

● Mozilla Firefox versie 3.8 of nieuwer met JavaScript en cookies ingeschakeld, of

● Google Chrome versie 4.0 of hoger met JavaScript en cookies ingeschakeld, of

● Safari versie 5.1 of nieuwer met JavaScript en cookies ingeschakeld;

● minimale schermresolutie van 1024×768 pixels,

● als u akkoord gaat met het ontvangen van een elektronische factuur, moet u PDF-bestanden openen, bijvoorbeeld Adobe AcrobatReader, om deze te openen.

INTREKKING VAN HET CONTRACT

– De consument heeft de mogelijkheid om het product binnen 14 dagen na bestelling te retourneren. Zonder opgaaf van reden voor retour.

– De optie voor 14 dagen retour is alleen van toepassing op consumenten. Dit betekent dat wanneer u een product voor zakelijk gebruik koopt of voor zakelijke doelijden (met een aankoopfactuur voor uw bedrijf), u heeft geen recht voor 14 dagen retour.

– De klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat hij kan printen en invullen. Dit is echter niet verplicht. Het herroepingsformulier is beschikbaar op de website, op het tabblad “Retourneren”.

– In geval van herroeping van een verkoopovereenkomst op afstand, wordt het contract als nietig beschouwd en retourneert de verkoper alle ontvangen betalingen aan de klant (behalve de extra kosten die voortvloeien uit de door de klant gekozen bezorgmethode anders dan de goedkoopste gebruikelijke bezorgmethode die door de verkoper wordt aangeboden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de verkoper op de hoogte werd gebracht van het besluit van de klant om het herroepingsrecht uit het verkoopcontract uit te oefenen.

– De kosten van het retourneren van de goederen zonder opgaaf van redenen zijn voor rekening van de klant. Als de goederen niet overeenkomen met de beschrijving, dekt de verkoper de kosten.

– De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethoden die de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zal de klant in verband met deze terugbetaling geen extra kosten krijgen.

– De verkoper kan terugbetaling weigeren tot ontvangst en controle van het product / de producten.

– De goederen die door de klant worden geretourneerd, moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

– Alle gebruikte of gewijzigde producten worden niet retour genomen.

– Het product mag geen gebruikssporen dragen, moet voorzien zijn van originele beschermende beschermfolies en intacte verpakking hebben (exclusief productbeschermingen die, zonder verwijdering, het testen van de apparatuur niet toelaten). Producten die zijn verpakt in een verpakking die gemakkelijk openen voorkomt, moeten voorzichtig worden opengesneden om de verpakking niet te beschadigen.

– Producten met beschadigde verpakking, beschermende materialen of incomplete apparatuur worden niet volledig gerestitueerd. Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.

– Beschadigde afdichtingen op het apparaat diskwalificeren de apparatuur voor retourrecht.

– Na controle van het product zal de terugbetaling plaatsvinden via orgineel betalingmethode tot 14 werkdagen.

– In het geval van een voorschot (d.w.z. boeking van apparatuur, voorbereiding volgens de richtlijnen van de klant), wordt het voorschot ook niet terugbetaald in geval van niet-aftreden / niet voltooien van het contract (d.w.z. niet-ophalen binnen de deadline, niet-betalen binnen de deadline) of aanvang van de werkzaamheden klant (d.w.z. software-installatie of wijziging van apparatuurconfiguratie op verzoek van de klant) het voorschot wordt niet gerestitueerd (dekt het begin van de werkzaamheden door de verkoper en zijn kosten).

– Als de productreservering wordt geannuleerd tot 5 werkdagen na de datum van de reservering en er gedurende deze tijd geen wijzigingen zijn aangebracht in de software- of hardwareconfiguratie, wordt het voorschot volledig terugbetaald.

– Bij producten die digitaal worden verzonden is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief. Aanvullende informatie vindt u in artikel 230p van het BW – Boek 6, Verbintenissenrecht.

– Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud wordt u in het bestelproces erop gewezen dat u door het bestellen akkoord gaat met levering (Digitale download + licentiecode). Verder gaat u akkoord dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud (software) is gestart.

LET OP:

– Ontvangen licentie codes kunnen niet geretourneerd worden.

– Ook kunnen fysieke producten waarvan de verzegeling beschadigd/verbroken is niet geretourneerd worden.

RETOUR VAN GOEDEREN

– PC ENTER Service, aangezien de verkoper aansprakelijk is jegens de klant die een consument is, wegens niet-naleving van het verkoopcontract van de goederen die door die consument zijn gekocht

– De door de klant geretourneerde  goederen moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

– Alle gebruikte of gewijzigde producten zijn niet te retourneren .

– Beschadigde afdichtingen op het apparaat diskwalificeren de apparatuur voor retourrecht.

PRODUCT GARANTIE

– Alle producten die in onze winkel worden verkocht, vallen onder een passende garantie, onder andere: nieuwe producten – fabrieksgarantie, gebruikte producten – onze interne garantie.

– Schade aan de afdichtingen of tekenen van mechanische, chemische, thermische schade, enz., En het gebruik van niet-originele verbruiksmaterialen, diskwalificeren de apparatuur voor reparatie onder garantie.

– Producten die voor reparatie onder garantie worden ingediend, worden gecontroleerd op de oorzaak van het defect – defecten veroorzaakt door onjuist gebruik van de apparatuur worden uitgesloten van garantieherstel.

– De reparatietijd onder garantie is maximaal 30 werkdagen. Deze tijd kan veranderen als gevolg van variabele beschikbaarheid van onderdelen als onafhankelijke oorzaak. Deze tijd kan ook worden verlengd als de service-dienst verborgen informatie detecteert over overstromingen, geknoei of andere oorzaken die de reparatie van de apparatuur bemoeilijken.

– De door de klant geadverteerde goederen moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

REPARATIEVOORSCHRIFTEN

GARANTIE

– De garantie wordt verleend voor een periode van min. 1 maand. De garantie dekt vervangen onderdelen en aanverwante activiteiten.

– We geven geen garantie voor de software en alles wat daarmee verband houdt.

– Voor het onderdelen geld het fabrieksgarantie.

– Schade aan de afdichtingen of tekenen van mechanische, chemische, thermische schade, enz., En het gebruik van niet-originele verbruiksmaterialen, diskwalificeren de apparatuur voor reparatie onder garantie.

– We geven geen garantie op apparatuur die is overstroomd en gerepareerd.

– Om de garantie te bevestigen, is de klant verplicht om de nodige documenten te verstrekken die zijn gespecificeerd in de garantievoorwaarden die bij de door hem aangeschafte apparatuur horen. Als u geen documenten overlegt waaruit blijkt dat de apparatuur onder de fabrieksgarantie valt, wordt de reparatie behandeld als een normale reparatie volgens de prijslijst van de PC ENTER service. Als de relevante documenten zijn verstrekt, wordt de duur van de reparatie gerekend vanaf de dag dat de klant de documenten heeft afgeleverd.

VERZENDING APPARATUUR

– De apparatuur moet na voorafgaande kennisgeving naar het serviceadres (PC ENTER Service, Heistraat 88a, 5701 HR Helmond) worden gestuurd.

– Het risico van beschadiging van apparatuur tijdens transport naar de locatie is voor rekening van de klant. Om schade te voorkomen, moet de apparatuur goed verpakt en beveiligd zijn.

– PC ENTER Service reageert niet op schade aan producten in de verzending door de klant. Alle zendingen van PC ENTER Service zijn correct verpakt en beveiligd.

– Als de service een zending ontvangt die niet goed is beveiligd of niet kan worden geretourneerd vanwege de mogelijkheid van schade aan de apparatuur, voegt de service een nieuwe verpakking toe voor een bedrag van € 25,00 bruto, waarvan de kosten voor rekening van de klant zijn.

 • Indien de klant weigert om de extra kosten voor de verpakking van het product te betalen, wordt de apparatuur verzonden in een door de klant voorbereide verpakking. Op dat moment is PC ENTER Service niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het transport.
 • Alle zendingen worden verzonden via DPD-koerier (het is mogelijk om op verzoek van de klant een andere koerier te kiezen). De kosten voor het verzenden van een pakket bedragen 7,50€.
 • Alle zendingen die via POSTNL worden verzonden, zijn verzekerd. De kosten voor het verzenden van een verzekerde pakket bedragen 8,95€.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Reparaties worden uitgevoerd zonder overleg met de klant tot een bedrag van € 50. Boven dit bedrag zal de service contact opnemen met de klant.
 • Indien het nodig is om onderdelen te bestellen, kan de service de klant vragen om een aanvullende aanbetaling te doen.
 • De service is niet verantwoordelijk voor gegevens die zijn achtergelaten op de media van het apparaat dat ter reparatie is ingeleverd (harde schijven, flash-geheugen, etc.). De service is niet verplicht om een back-up te maken of de originele inhoud van de schijf voor en na reparatie te herstellen. Voordat de klant het apparaat ter reparatie aanbiedt, dient hij/zij de gegevens op harde schijven en andere media te beveiligen.
 • De expertise in de beoordeling van de reparatiekosten is geldig gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering.
 • De service is niet verantwoordelijk voor het transport van het apparaat zonder de originele verpakking.
 • Besturingssystemen en toepassingsprogramma’s die een licentie vereisen, worden alleen geïnstalleerd vanaf media die door de klant zijn verstrekt.
 • De reparatiebon is het enige document dat het mogelijk maakt om het apparaat uit de service op te halen en moet bij ontvangst aan de uitgever worden geretourneerd.
 • Apparatuur die na 30 dagen na de uitvoeringsdatum wordt opgehaald, wordt een opslagvergoeding van 0,5% van de servicetarief per dag in rekening gebracht. Na 60 dagen wordt de apparatuur verschroot.
 • Tijdens het reparatieproces neemt de service contact op met de klant om de details van de reparatie te bespreken en om informatie te geven over de mogelijkheid om het apparaat op te halen: afhalen is mogelijk op het bedrijfsadres aan de Heistraat 88a in Helmond tijdens de openingstijden van de winkel.
 • De service is niet verantwoordelijk voor de legaliteit van de software en gegevens die zich op de media bevinden die aan de service zijn geleverd. De service garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens op de media die samen met het apparaat zijn geleverd.
 • De service behoudt zich het recht voor om het niet-gerepareerde apparaat aan de klant terug te geven vanwege een gebrek aan beschikbare onderdelen en andere factoren die niet afhankelijk zijn van de service.
 • De service behoudt zich het recht voor om het niet-gerepareerde apparaat terug te geven vanwege afwijkende symptomen dan degene die zijn gemeld bij de opdracht. Dit komt door de technologie van de vervaardiging van componenten (SMD, BGA), waarbij regeneratie van deze circuits naast vervanging mogelijk niet de gewenste resultaten oplevert. In dit geval blijft vervanging van de component door een nieuwe, indien beschikbaar, de enige optie.
 • De service behoudt zich het recht voor om schade die niet is gemeld, verborgen of opgetreden na voltooiing van de reparatie niet te repareren – bij het aanmelden van het apparaat voor reparatie.
 • In geval van annulering van de reparatie na ontvangst van het apparaat door de service, wordt de klant belast met de kosten van de diagnose zoals vermeld in de prijslijst.
 • In geval van annulering van de reparatie na het vaststellen van de kosten en benodigde onderdelen, wordt de klant belast met de kosten van het tot dan toe uitgevoerde werk en de bestelde of aangeschafte onderdelen.
 • Na acceptatie van de serviceprijs vertegenwoordigt deze reparatieopdracht een overeenkomst voor het uitvoeren van deze reparatie als opdracht.
 • Een “normale” reparatie wordt behandeld als een standaardservice, wat betekent dat de tijd tot aanvang van de reparatie niet langer dan 5 werkdagen zal zijn.
 • In geval van “express” reparatie zal de tijd tot aanvang van de reparatie niet langer zijn dan 2 uur, op voorwaarde dat het apparaat vóór 13:00 uur is geleverd. Als de service niet op tijd is, betaalt de klant voor de “normale” service. De “express” service wordt alleen uitgevoerd op verzoek van de klant. In geval van problemen met de beschikbaarheid van onderdelen wordt de expertise behandeld als “express”, terwijl de reparatie als “normaal” wordt behandeld.

REPARATIETIJD

 • De reparatietijd van het apparaat bedraagt 21 werkdagen vanaf de datum van aflevering bij de service. Deze tijd kan veranderen als gevolg van variabele beschikbaarheid van onderdelen als onafhankelijke oorzaak. Deze tijd kan ook langer duren als gevolg van het ontdekken van verborgen informatie over overstroming, tussenkomst van derden of andere complicerende oorzaken voor reparatie van het apparaat door de service.
 • Als een computer, schijf, systeem of ander apparaat of onderdeel van de hardware of software is beveiligd met een wachtwoord dat reparatie of controle van de apparatuur onmogelijk maakt, en de klant dit niet meldt op het moment van ontvangst in de service en geen toegang of wachtwoorden verwijdert, dan begint de reparatietijd op de dag waarop de klant de benodigde wachtwoorden, sleutels, enz. verstrekt.

REPARATIEKOSTEN

 • Elke betaalde service wordt voorafgegaan door expertise (controle), die vooraf betaald moet worden volgens de tarievenlijst van PC ENTER-service. In geval van volledige reparatie wordt de totale reparatiekosten verminderd met de aanbetaling van de expertisekosten (controlekosten). De aanbetaling wordt afgetrokken van de expertisekosten en wordt niet terugbetaald in geval van annulering van de reparatie of onmogelijkheid van uitvoering als gevolg van oorzaken onafhankelijk van de PC ENTER-service (onbeschikbaarheid van reserveonderdelen, extra en niet gemelde schade die reparatie onmogelijk maakt).
 • De prijzen worden vastgesteld door de service op basis van de prijslijst van de service die beschikbaar is op het adres en op de websites van het bedrijf, evenals de prijzen van de onderdelen die worden gebruikt voor reparatie.
 • De service zal gemelde storingen repareren zonder extra afspraken binnen het bedrag dat op de eerste pagina van deze kaart staat vermeld. In geval van extra storingen of de mogelijkheid tot reparatie zal de service telefonisch contact opnemen om de werkzaamheden te bespreken.

EINDVERSLAGEN

 • Elke klant die een apparaat naar de service brengt, is verplicht om deze voorwaarden te kennen. Door het apparaat ter reparatie af te geven, accepteert hij vrijwillig de bovengenoemde voorwaarden. Dit is ook het contract op basis waarvan de reparatieservice wordt verleend en het regelt de rechten en plichten van beide partijen. Alle andere bepalingen moeten schriftelijk worden vermeld en door beide partijen worden aanvaard.
 • In zaken die niet door deze voorwaarden worden geregeld, zijn de bepalingen van het burgerlijk wetboek van toepassing.
 • Gedetailleerde servicevoorwaarden zijn beschikbaar in het bedrijfspand of op de websites van het bedrijf.

service@pc-enter.nl

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow:
Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. We vragen u om akkoord te gaan met onze cookies zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn.
Accept More info