(0492) 773216
MA 13:00 - 18:30 | DI - VR: 11:00 - 18:30
service@pc-enter.nl

Terms and Conditions

HomeTerms and Conditions

ALGEMENE BEPALINGEN

– De website werkt op de volgende adressen: www.sklepkomputerowy.nl, www.naprawalaptopow.nl, www.pc-enter.nl, www.serwiskomputerow.nl, www.bestandenkwijt.nl wordt gerund PC ENTER Service gevestigd in Helmond op Heistraat 88a. Ingeschreven in het Nationaal Handelsregister (KVK) onder nummer: 58747915

Gebruik van de websites is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische eisen:

● Internet Explorer versie 9 of hoger met ActiveX, JavaScript en cookies ingeschakeld,

● Mozilla Firefox versie 3.8 of nieuwer met JavaScript en cookies ingeschakeld, of

● Google Chrome versie 4.0 of hoger met JavaScript en cookies ingeschakeld, of

● Safari versie 5.1 of nieuwer met JavaScript en cookies ingeschakeld;

● minimale schermresolutie van 1024×768 pixels,

● als u akkoord gaat met het ontvangen van een elektronische factuur, moet u PDF-bestanden openen, bijvoorbeeld Adobe AcrobatReader, om deze te openen.

INTREKKING VAN HET CONTRACT

– De consument heeft de mogelijkheid om het product binnen 14 dagen na bestelling te retourneren. Zonder opgaaf van reden voor retour.

– De optie voor 14 dagen retour is alleen van toepassing op consumenten. Dit betekent dat wanneer u een product voor zakelijk gebruik koopt of voor zakelijke doelijden (met een aankoopfactuur voor uw bedrijf), u heeft geen recht voor 14 dagen retour.

– De klant kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat hij kan printen en invullen. Dit is echter niet verplicht. Het herroepingsformulier is beschikbaar op de website, op het tabblad “Retourneren”.

– In geval van herroeping van een verkoopovereenkomst op afstand, wordt het contract als nietig beschouwd en retourneert de verkoper alle ontvangen betalingen aan de klant (behalve de extra kosten die voortvloeien uit de door de klant gekozen bezorgmethode anders dan de goedkoopste gebruikelijke bezorgmethode die door de verkoper wordt aangeboden, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de verkoper op de hoogte werd gebracht van het besluit van de klant om het herroepingsrecht uit het verkoopcontract uit te oefenen.

– De kosten van het retourneren van de goederen zonder opgaaf van redenen zijn voor rekening van de klant. Als de goederen niet overeenkomen met de beschrijving, dekt de verkoper de kosten.

– De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethoden die de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zal de klant in verband met deze terugbetaling geen extra kosten krijgen.

– De verkoper kan terugbetaling weigeren tot ontvangst en controle van het product / de producten.

– De goederen die door de klant worden geretourneerd, moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

– Alle gebruikte of gewijzigde producten worden niet retour genomen.

– Het product mag geen gebruikssporen dragen, moet voorzien zijn van originele beschermende beschermfolies en intacte verpakking hebben (exclusief productbeschermingen die, zonder verwijdering, het testen van de apparatuur niet toelaten). Producten die zijn verpakt in een verpakking die gemakkelijk openen voorkomt, moeten voorzichtig worden opengesneden om de verpakking niet te beschadigen.

– Producten met beschadigde verpakking, beschermende materialen of incomplete apparatuur worden niet volledig gerestitueerd. Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.

– Beschadigde afdichtingen op het apparaat diskwalificeren de apparatuur voor retourrecht.

– Na controle van het product zal de terugbetaling plaatsvinden via orgineel betalingmethode tot 14 werkdagen.

– In het geval van een voorschot (d.w.z. boeking van apparatuur, voorbereiding volgens de richtlijnen van de klant), wordt het voorschot ook niet terugbetaald in geval van niet-aftreden / niet voltooien van het contract (d.w.z. niet-ophalen binnen de deadline, niet-betalen binnen de deadline) of aanvang van de werkzaamheden klant (d.w.z. software-installatie of wijziging van apparatuurconfiguratie op verzoek van de klant) het voorschot wordt niet gerestitueerd (dekt het begin van de werkzaamheden door de verkoper en zijn kosten).

– Als de productreservering wordt geannuleerd tot 5 werkdagen na de datum van de reservering en er gedurende deze tijd geen wijzigingen zijn aangebracht in de software- of hardwareconfiguratie, wordt het voorschot volledig terugbetaald.

– Bij producten die digitaal worden verzonden is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief. Aanvullende informatie vindt u in artikel 230p van het BW – Boek 6, Verbintenissenrecht.

– Bij het doen van een bestelling met digitale online-inhoud wordt u in het bestelproces erop gewezen dat u door het bestellen akkoord gaat met levering (Digitale download + licentiecode). Verder gaat u akkoord dat u uw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra het downloaden van de digitale inhoud (software) is gestart.

LET OP:

– Ontvangen licentie codes kunnen niet geretourneerd worden.

– Ook kunnen fysieke producten waarvan de verzegeling beschadigd/verbroken is niet geretourneerd worden.

RETOUR VAN GOEDEREN

– PC ENTER Service, aangezien de verkoper aansprakelijk is jegens de klant die een consument is, wegens niet-naleving van het verkoopcontract van de goederen die door die consument zijn gekocht

– De door de klant geretourneerde  goederen moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

– Alle gebruikte of gewijzigde producten zijn niet te retourneren .

– Beschadigde afdichtingen op het apparaat diskwalificeren de apparatuur voor retourrecht.

PRODUCT GARANTIE

– Alle producten die in onze winkel worden verkocht, vallen onder een passende garantie, onder andere: nieuwe producten – fabrieksgarantie, gebruikte producten – onze interne garantie.

– Schade aan de afdichtingen of tekenen van mechanische, chemische, thermische schade, enz., En het gebruik van niet-originele verbruiksmaterialen, diskwalificeren de apparatuur voor reparatie onder garantie.

– Producten die voor reparatie onder garantie worden ingediend, worden gecontroleerd op de oorzaak van het defect – defecten veroorzaakt door onjuist gebruik van de apparatuur worden uitgesloten van garantieherstel.

– De reparatietijd onder garantie is maximaal 30 werkdagen. Deze tijd kan veranderen als gevolg van variabele beschikbaarheid van onderdelen als onafhankelijke oorzaak. Deze tijd kan ook worden verlengd als de service-dienst verborgen informatie detecteert over overstromingen, geknoei of andere oorzaken die de reparatie van de apparatuur bemoeilijken.

– De door de klant geadverteerde goederen moeten op de juiste manier worden verpakt, zodat het pakket tijdens het transport niet wordt beschadigd.

REPARATIEVOORSCHRIFTEN

GARANTIE

– De garantie wordt verleend voor een periode van min. 1 maand. De garantie dekt vervangen onderdelen en aanverwante activiteiten.

– We geven geen garantie voor de software en alles wat daarmee verband houdt.

– Voor het onderdelen geld het fabrieksgarantie.

– Schade aan de afdichtingen of tekenen van mechanische, chemische, thermische schade, enz., En het gebruik van niet-originele verbruiksmaterialen, diskwalificeren de apparatuur voor reparatie onder garantie.

– We geven geen garantie op apparatuur die is overstroomd en gerepareerd.

– Om de garantie te bevestigen, is de klant verplicht om de nodige documenten te verstrekken die zijn gespecificeerd in de garantievoorwaarden die bij de door hem aangeschafte apparatuur horen. Als u geen documenten overlegt waaruit blijkt dat de apparatuur onder de fabrieksgarantie valt, wordt de reparatie behandeld als een normale reparatie volgens de prijslijst van de PC ENTER service. Als de relevante documenten zijn verstrekt, wordt de duur van de reparatie gerekend vanaf de dag dat de klant de documenten heeft afgeleverd.

VERZENDING APPARATUUR

– De apparatuur moet na voorafgaande kennisgeving naar het serviceadres (PC ENTER Service, Heistraat 88a, 5701 HR Helmond) worden gestuurd.

– Het risico van beschadiging van apparatuur tijdens transport naar de locatie is voor rekening van de klant. Om schade te voorkomen, moet de apparatuur goed verpakt en beveiligd zijn.

– PC ENTER Service reageert niet op schade aan producten in de verzending door de klant. Alle zendingen van PC ENTER Service zijn correct verpakt en beveiligd.

– Als de service een zending ontvangt die niet goed is beveiligd of niet kan worden geretourneerd vanwege de mogelijkheid van schade aan de apparatuur, voegt de service een nieuwe verpakking toe voor een bedrag van € 25,00 bruto, waarvan de kosten voor rekening van de klant zijn.

– W przypadku odmowy opłacenia dodatkowego kosztu opakowania produktu – sprzęt zostanie wysłany w opakowaniu przygotowanym przez klienta w tym momencie PC ENTER Service nie odpowiada za możliwe wystąpienia uszkodzeń w transporcie.

– Wszystkie przesyłki wysyłamy kurierem DPD (możliwość wybrania innego kuriera na życzenie klienta). Koszt nadania paczki to 7,50€.

– Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem POSTNL są ubezpieczone. Koszt nadania ubezpieczonej paczki to 8,95€.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

– Naprawa będzie wykonana bez konsultacji z klientem do kwoty 50€ powyżej tej kwoty serwis będzie kontaktował się z klientem.

– W przypadku konieczności zamówienia części, serwis może zwrócić się do klienta z prośbą o wpłatę dodatkowej zaliczki.

– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przekazanego do naprawy (dyskach, pamięciach flash, itp.). Serwis nie ma obowiązku tworzenia kopii zapasowej czy odtworzenia oryginalnej zawartości dysku przed i po naprawie. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy, klient powinien zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.

– Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 14 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.

– Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transport urządzenia bez oryginalnego opakowania.

– System operacyjny oraz programy użytkowe wymagające licencji instalujemy wyłącznie z nośników dostarczonych przez Klienta.

– Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.

– Sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 0,5% ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.

– W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów wynikłych w trakcie naprawy oraz po realizacji zlecenia jako informacja o możliwości odbioru sprzętu: odbiór możliwy jest w siedzibie firmy przy ul. Heistraat 88a w Helmond w godzinach urzędowania w sklepie.

– Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.

– Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.

– Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu na nowy, o ile jest on osiągalny.

– Serwis zastrzega sobie prawo do nie naprawienia uszkodzeń nie podanych, ukrytych lub wynikłych po ukończeniu naprawy –  podczas zgłoszenia sprzętu do naprawy.

– W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej w cenniku.

– W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

– Po zaakceptowaniu ceny usługi niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.

– Naprawa „zwykła” traktowana jest jako usługa w trybie standardowym, czyli czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 5 dni roboczych.

– W przypadku naprawy w trybie „ekspress” czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 2h o ile sprzęt został dostarczony do godziny 13:00. W przypadku gdy serwis nie dotrzyma terminu wykonania – klient płaci jak za usługę „zwykłą”. Usługa „ekspress” wykonywana jest tylko na żądanie klienta. W przypadku problemu z dostępnością części ekspertyza jest traktowana jako „ekspress”, a naprawa traktowana jest jako „zwykła”.

CZAS NAPRAWY

– Czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

– Jeżeli komputer, dysk, system lub jakiekolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wówczas czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł, kluczy, itp.

KOSZTY NAPRAWY

– Każda usługa odpłatna poprzedzona jest wykonaniem ekspertyzy (sprawdzenia), które są czynnościami płatnymi z góry zgodnie z Cennikiem Usług serwisu PC ENTER. W przypadku wykonania pełnej naprawy, całkowity koszt naprawy jest pomniejszany o pobraną zaliczkę w wysokości kosztów ekspertyzy (sprawdzenia). Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet kosztów ekspertyzy i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z naprawy lub niemożliwości jej wykonania z przyczyn niezależnych od serwisu PC ENTER (niedostępność części zamiennych, dodatkowe a wcześniej nie zgłoszone uszkodzenia, uniemożliwiające wykonanie naprawy).

– Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o cennik usług serwisowych dostępny w siedzibie i na stronach internetowych firmy oraz ceny części użytych do naprawy.

– Serwis dokonuje naprawy zgłoszonych usterek bez dodatkowych ustaleń do kwoty zawartej na pierwszej stronie niniejszej karty. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na podstawie której jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa oraz obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

– W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.

– Szczegółowy regulamin serwisu znajduje się w siedzibie firmy bądź na stronach internetowych firmy.

serwis@naprawalaptopow.nl

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Create an Account
Product Categories
Follow:
Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. We vragen u om akkoord te gaan met onze cookies zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn.
Accept More info